Декларация за поверителност на личните данни

Защитата на Вашата лична неприкосновеност е много важна за нас, особено ако използвате нашия уебсайт. Съответно това Съобщение за защита на личните данни Ви предоставя подробна информация относно това кои от Вашите лични данни, които ние обработваме когато Вие използвате нашите уеб услуги и начини, по които ние (в качеството на администратор) защитаваме тези данни. Данните биват обработвани на основание на действащите нормативни разпоредби.

A) Посещаване на нашия уебсайт

Когато посещавате нашия уебсайт или нашия уеб магазин, Вашите лични данни няма да бъдат съхранявани в нашите уебсървъри без Вашето изрично съгласие. Въпреки това с цел по-добро използване на нашия уебсайт или уеб магазин е препоръчително временно да бъдат съхранявани файловите регистри и бисквитките; това е причината, поради която към Вас се отправя запитване за съгласието Ви на нашия уебсайт. Вие не сте задължени да давате своето съгласие и ще имате възможност да използвате уебсайта дори без това съгласие; в някои случаи обаче е възможно при използването на нашия уебсайт да изпитате определени ограничения. 

B) Съгласие за съхранение и използване на файлови регистри и използването на бисквитки

 1. Ако дадете своето изрично съгласие засъхранение и използване на файлови регистри и бисквитки, нашите уебсървъри временно ще съхраняват всеки отделен достъп във файл с регистър. Съответно ще бъдат събирани и съхранявани следните данни: 
 • IP адрес на компютъра, изпращащ заявка 
 • Дата и час на достъп 
 • Наименование и URL на изтегления файл
 • Количество на прехвърлените данни 
 • Информация относно това дали заявлението е успешно (HTTP статус код)
 • Информация относно използвания браузър и операционна система
 • Уебсайт, от който се осъществява достъпа 

Правното основание за съхраняване на тези данни е наш легитимен интерес, тъй като такива данни по-специално служат за целите на правилното функциониране на сървъра и за сигурността на системата.

Освен това ако дадете своето съгласие, нашият уебсайт също използва бисквитки (за повече информация, Вижте Политика за бисквитките по-долу). 

Събраните данни биват обработвани с цел позволяване на използването на уебсайта (установяване на връзка), сигурност на системата, технологична администрация на мрежовата инфраструктура и за целите на анонимизирано, статистическо оценяване на употребата и оптимизацията на нашето Интернет присъствие.

Събраните данни се съхраняват за период от 36 месеца.

В този контекст бихме искали да посочим, че ще анализираме IP адресите само вътрешно в рамките на организацията ни, например в случай на атаки срещу нашата мрежова инфраструктура.

 1. Данни, които са съхранявани, когато Вие сте получили достъп до нашето онлайн присъствие, ще бъдат оповестени на трети лица, само ако имаме задължението да осъществим това оповестяване по силата на закона или в случай на съдебно решение, както и в случай, че това оповестяване е необходимо с цел прилагане на права и наказателно производство в случай на атака спрямо нашата Интернет инфраструктура. Данните няма да бъдат оповестявани за други нетърговски или търговски цели.
 2. Във връзка със съхранените файлови регистри, ние не осъществяваме всички дейности за обработване самостоятелно, а разчитаме на подкрепата на внимателно подбрани и надеждни партньори (лица обработващи данните). Тези наши партньори, обработващи данните, също осигуряват сигурността на Вашите данни чрез прилагане на подходящи и съвременни технически и организационни мерки. Нашите партньори нямат право да използват предоставените лични данни за други цели освен за целите, за които са ги получили.

Освен това Вашите лични данни ще бъдат прехвърлени към Google Inc. със седалище в САЩ, ако гледате видеоклип, който е вграден в нашия уебсайт чрез приставка за Youtube. Google Inc. е сертифицирана съгласно регламента за защита на личните данни между ЕС и САЩ. Сертификатът може да бъде намерен на следния линк:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

 1. Политика за бисквитките

Ако сте дали своето изрично съгласие за съхранение и използване на файлови регистри, както и за използване на бисквитки при посещаване на нашия уебсайт или уебсайтове, същите ще използват бисквитки в няколко конкретни случаи, извън посочените в клауза А. Те служат, за да направят нашето присъствие по-лесно за ползване от потребителите и по-ефективно. Бисквитките са малки текстови файлове, които Вашият браузър съхранява във Вашия компютър. Данните се събират и съхраняват изключително в анонимизирана и псевдонимизирана форма.

След първи контакт с уеб магазина, следните бисквитки се генерират на терминала на потребителя: 

Преди вход 

 • език (езиков параметър) = валиден до края на сесията
 • ROUTEID (параметър за изравнител на натоварването) = валиден до края на сесията

След вход

 • sid (параметър за сесията) = валиден до края на сесията
 • sid key (параметър за сесията) = валиден до края на сесията 

След като отворите уеб магазина и / или уеб сайта, Google Analytics ще зададе следните „бисквитки“:

 • _ga:(Google Параметър), жизнен цикъл 2 години
 • _gid: (Google Параметър), жизнен цикъл 24 часа
 • _gat: (Google Параметър), жизнен цикъл 10 минути

Можете да дефинирате в настройките на Вашия браузър дали могат да бъдат задавани бисквитки или не. Можете да предотвратите задаването на бисквитки със съответната настройка; обаче бихме искали да подчертаем, че е възможно в този случай да не можете да използвате пълните функционалности на нашия уебсайт.

 1. Използване на инструмент „Google Analytics“

Уебсайтът използва „Google Analytics“, услуга за уеб анализ на „Google Inc“. 

„Google Analytics“ също използва бисквитки – текстови файлове, които се съхраняват във Вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта от Ваша страна. Информацията относно Вашето използване на този уебсайт, генерирано от бисквитката (включително Вашия IP адрес), ще бъде трансферирано до сървър на Google в САЩ и ще бъде съхранена там. Google ще използва тази информация, за да оцени ползването на уебсайта от Ваша страна, с цел изготвянето на доклади относно дейностите на уебсайта, които са предназначени за операторите на уебсайта и за предоставянето на допълнителни услуги, свързани с използването на уебсайта и на Интернет. Освен това Google ще прехвърли тази информация на трети лица, ако е приложимо, при условие че това е необходимо по закон и до степента, до която трети лица обработват тези данни от името на Google. Google в никакъв случай няма да свързва Вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. 

Можете да предотвратите задаването на бисквитки със съответната настройка; обаче бихме искали да подчертаем, че е възможно в този случай да не можете да използвате пълните функционалности на този уебсайт. Освен това може да попречите на Google да получава събраните данни и да обработва същите като свалите и инсталирате съответната приставка за браузър от адрес:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Допълнителна информация относно условията за ползване и разпоредбите на Google могат да бъдат намерени на следните адреси:

https://support.google.com/analytics/answer/7124332?hl=bg

https://policies.google.com/?hl=bg

C) Уеб магазин

 1. Ако създадете клиентски профил на нашия уебсайт, или ако направите заявка чрез нашия уеб магазин, Вие ще бъдете помолени да въведете лични данни в онлайн формуляри. Информацията и/или данните, които въведете и данните, които възникнат в резултат от обработването на Вашата заявка, а именно:
 • Номер на заявка и статус на заявка
 • информация за доставка (дата, режим на транспортиране, адрес за доставка и т.н.)
 • имейл

се изискват за обработването на сключения с Вас договор. 

Горепосочените данни ще бъдат съхранявани за срок от 3 години.

 1. Вашите лични данни няма да бъдат свързвани с или синхронизирани с други данни, а ще бъдат използвани единствено за услугите, които Вие сте заявили. Ние се задължаваме да не използваме Вашите данни за маркетингови цели или за целите на пазарни проучвания или проучвания на мнението без Вашето изрично съгласие.
 2. За управление на договорните отношения с Вас, Вашите данни ще бъдат оповестени на категориите получатели, посочени по-долу, по-конкретно в следните случаи: 
 3. a) Данните винаги ще бъдат предоставяни на спедитора, на когото е наредено доставянето на стоките. Ще бъдат предоставени само онези данни, които се изискват за транспортиране на стоките.
  b) Директна доставка

Ако Вашите лични данни бъдат оповестени чрез предоставянето им на наш партньор, обработващ данни, тези данни могат да бъдат използвани единствено за целта, за която ние сме ги предоставили. Нашите партньори, обработващи данни, също така гарантират сигурността на Вашите данни чрез подходящи и съвременни технически и организационни мерки.

 1. Предоставянето на горепосочените данни се изисква за сключването на договора, в противен случай нямаме възможност да обработим Вашата заявка. Ако не ни предоставите горепосочените данни, няма да бъде сключен договор.

D) Права, предоставени на субекти на данни

В допълнение, информираме Ви и за следните права, предоставени на субекта на данни, съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), във връзка с обработването на лични данни:

 • Правото на информация от страна на администратора във връзка с личните данни, които засягат субекта на данни, съгласно чл. 15 от ОРЗД
 • Право на корекция, съгласно чл. 16 от ОРЗД
 • Право на заличаване, съгласно чл. 17 от ОРЗД
 • Право на ограничаване на обработване, съгласно чл. 18 от ОРЗД
 • Право на преносимост на данните, съгласно чл. 20 от ОРЗД
 • Право на възражение срещу обработване, съгласно чл. 21 от ОРЗД

Освен това, субектите на данни също имат правото да подават жалба до органа за защита на личните данни. В тази връзка, допълнителна информация може да бъде открита на уебсайта на органа за защита на личните данни на адрес:

https://www.cpdp.bg/

E) Връзки с други доставчици

Възможно е нашите уебсайтове да съдържат връзки с други доставчици и връзки с наши присъствия в социалните медии. Това Съобщение за лична неприкосновеност на данните се прилага само по отношение на уебсайтове и услуги, които са наша собственост и които са управлявани от нас. Ние нямаме влияние върху външни връзки, които произхождат от нашите услуги. Ние не носим отговорност за това дали доставчиците или операторите на платформи в социалните медии спазват нормативните задължения относно защита на личните данни.

F) Техническа защита на данните

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите данни, които обработваме, срещу случайно или умишлено манипулиране, погиване, унищожаване или неразрешен достъп. Нашите мерки за сигурност се подобряват регулярно с развитието на технологиите.

G) Валидност и актуална версия на Съобщението за лична неприкосновеност на данните

Това Съобщение за защита на личните данни е директно приложимо и замества каквито и да е предходни Съобщения за защита на лични данни. Ние си запазваме правото да изменяме това Съобщение за защита на личните данни, ако считаме, че това е необходимо и/или целесъобразно.